Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In onze omgeving kan men het leeren, dat men niet trotsch of ijdel mag zijn op bij geboorte meegekregen gaven, integendeel, dat deze gaven ons groote verplichtingen opleggen, in het bijzonder ten opzichte van den minder bedeelde.

Zoo naar beste weten en eigen overtuiging een ieder geven wat hij noodig heeft,

Een duet.

eischt veel van de leiding. In gesprekken met moeders en familieleden, die gedurende bijna veertien jaren herhaaldelijk door ons werden gehouden, kregen we steeds weer den indruk, dat de Louisa Stichting toch prachtig was, niet genoeg gewaardeerd kon worden en meer dan genoeg gaf aan 29 kinderen, maar juist voor het 30ste kind, en dat was dan het kind of familielid van de spreekster, zou daar nog niet wat meer voor gedaan kunnen worden, en zou daar nog niet wat meer voor

Sluiten