Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit moge niet beschouwd worden als eene concessie aan eene weekelijke opvoeding, die zoozeer past in het kader van onzen tijd, wij blijven van meening, dat niets zoo'n bitteren nasmaak heeft als eene zoete opvoeding. Maar juist omdat

De Kinderkamer.

zoo nu en dan wel eens iets hards of scherps gezegd moet worden is een onderling goed vertrouwen des te meer noodzakelijk.

Het effect van eene straf is evenredig aan de meer of minder goede verhouding die er bestaat tusschen opvoeder en pupil. Het gaat met de menschen in wording als met de menschen in het volle leven, een afkeurend oordeel van iemand- dien

Sluiten