Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heidsmaatregelen betreft is er steeds geweest een uitnemend werkend contact tusschen de hoofden en den geneeskundigen

Men heeft het voorrecht hier menschen te vinden, die oog en oor hebben om met den minsten omslag het beste te bereiken en het kan wel niet anders of dit zal ook van grooten invloed zijn op hen, die onder dit vaderlijk dak hunne opleiding krijgen.

Praktische paedagogie, ontdaan van schoolsche dogmata, wordt hier beoefend.

Ziekenkamer

Ik behoef er niet op te -wijzen dat wat betreft hygiënische eischen alles in orde is: dat de slaapzalen ruim en goed geventileerd zijn ; dat de gangen en trappen ruim zijn ; dat bij brandgevaar er voldoende trappen naar buiten zijn aangebracht; dat nergens in het gebouw onze reukzin onaangenaam wordt getroffen; dat in voorkomende gevallen er voldoende gelegenheid tot isoleeren bestaat en dal baden aanwezig zijn, die wij hopen dat nu na niet te langen tijd weder veelvuldig zullen gebruikt worden.

D3t de leerkamers der jongens en meisjes, waar ieder zijn eigen tafel heeft, gezellig zijn ingericht; dat er op zolder een goed ingericht lokaal is ter beoefening van handenarbeid, zoodat ik de hoop koester dat op het a.s. jubileum een nummer van het program zal zijn een tentoonstelling van handenarbeid der kweekelingen.

Dat over de voeding met zorg wordt gewaakt -— eenvoudig en doelmatig —

Sluiten