Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was een verlangen dat nooit werd voldaan, het was een gemis dat niet werd vergoed.

Neen, toch niet, een kleine vergoeding was er wèl. Het was n.1. van een gewoonte langzamerhand tot „mos'' geworden, dat' de Oud-Louisianen uitgenoodigd werden het St. Nicolaasfeest in de Stichting te komen vieren; en wij die het medemaakten hebben er de aangenaamste herinneringen aan behouden.

Maar toen het Bestuur uit alleszins te respecteeren overwegingen het noodzakelijk oordeelde, deze bijeenkomsten niet meer te doen plaats vinden, werd het vraagstuk voor ons Oud-Louisianen acuut.

* * *

Toen hebben eenigen onzer de gelukkige gedachte gehad een algemeene Réunie bijeen te roepen. Dank zij hun initiatief en de hartelijke medewerking die wij van de Louisa-Stichting en in het bijzonder van de Directie, den Heer en Mevrouw Bos, mochten ondervinden, is die Réuniedag een der gedenkwaardigste geworden in de annalen der Maconnieke opvoedingsinrichting.

De eerste Réunie van de Vereeniging van Oud-pupillen. 1913

Sluiten