Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hierna bood de feestcommissie, die zich in den lande gevormd had, namens de moeders een vacantiekoloniehuis aan, waar de aan de zorgen der I,.-. S.\ toevertrouwde weezen en andere kinderen van moeders hunne vacanties konden doorbrengen. Vele andere sprekers voerden nog het woord, deputaties van oud-verpleegden, van het Mac.-. Studiefonds, van het Weduwen- en Weezenfonds, met welke vereenigingen de L.\ S.\ altijd zoo heerlijk samen had gearbeid, van Broederband, van het Tehuis voor oude Broeders, enz. enz., teveel om op te noemen, waarna de broedermaaltijd in het Logegebouw plaats vond.

's Avonds gezellig samenzijn, opgeluisterd door muziek en zang, voornamelijk door oud-pupillen, totdat het einde van dit schoone broederlijke feest gekomen was".

De A.\ Mr.-. dankt den spreker voor zijn uitvoerig verslag.

J. A. v. Ketel.

Sluiten