Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overwegende dat de Hervormingen, die daarmee gepaard gaan, niet zijn en niet mogen worden voorgesteld als de verwezenlijking van de collectivistische maatschappij maar slechts kunnen worden aangemerkt als zich bewegende op een gebied dat de socialisten kunnen en moeten gebruiken om de komst van deze maatschappij voor te bereiden en gemakkelijk te maken,

Overwegende dat de gemeente kan worden een uitstekend laboratorium voor gedecentraliseerd economisch ieven en tegelijkertijd een geduchte politieke versterking te» nutte van de plaatselijke socialistische meederheden itegen de bourgeois-meerderheid van het centraal gezag, wanneer eenmaal een ernstige autonomie zal zijn verwezenlijkt,

Verklaart het internationaal congres van 1900. Dat alle socialisten den plicht hebben om zonder het •belang der algemeene politiek te misbruiken de gemeentelijke werkzaamheid meer te doen verstaan en waardeeren, en bovendien aan de gemeentelijke hervormingen de beteekenis toe te kennen, die haar toekomt als eerste kiem van de collectivistische maatschappij, en eindelijk om tot gemeentediensten te maken: het stedelijk vervoerwezen, de verlichting, de waterleiding, baden, wapenplaatsen, warenhuizen, bakkerijen, voedingsd.enst onderwijs, medische dienst, ziekenhuizen, verwarming, arbeiderswoningen enz. enz., model-inrichtingen zoowel ten aanzien van de belangen van het publiek alsook van de positie der burgers die ze bedienen; i

dat de gemeenten die te zwak zijn om op zichzelve deze eischen te verwezenlijken vereeniging met andere gemeenten moeten zoeken."

Welnu, die raadgeving is ter harte genomen. Met at-

Sluiten