Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap te geven, is een ingewikkeld probleem dat reeds talrijken achter de magistrale en niet-magistrale ooren heeft doen krabben. Zeker heeft men bij de totstandbrenging onzer gemeentebedrijven dit bezwaar niet volledig ingedacht. Niet echter op onze verouderde Gemeentewet van 1851 drukt hier alle schuld. Wie de debatten leest, in 1909 in de Verein für Sozialpoli tik gevoerd en kennis neemt van de buitenlandsche literatuur, voelt dat hier alom en immer eene moeilijkheid schuilt, aan den aard van het overheidsbedrijf verbonden.

De bureaucratische geest, die het gansche bedrijf doortrekt, veroorzaakt zekere logheid, moeilijkheid van beweging,, die aansluiting bij de wisselende verkeerswegen uitsluit en daarin staat het particuliere bedrijf met zijn lichte bewegelijkheid en snelle aanpassingsvermógen veel sterker.

Een dwaling is het uit de ontwikkeling van de overheidsonderneming in den tegenwoordigen tijd tot de minderwaardigheid van het particulier bedrijf te besluiten. Het publieke bedrijf houdt zich staande en breidt zich hier en daar uit, niet omdat het in economisch opzicht overtreft het particuliere, maar in weerwil van het feit dat het hierbij aanmerkelijk achterstaat. Bijzondere redenen van publiek belang gebieden die nadeelen van het overheidsbedrijf te dragen, maar, waar die exceptioneele omstandigheden niet bestaan, vervalt zijn bestaansgrond en in zijn ontwikkelingshistorie ligt een aanwijzing voor de beperktheid van het gebied, waarop het zich mag bewegen. ')

') Vergelijk het belangwekkende opstel van Ludwig Pohle Die Ursachén des neuerlichen Vordringens des öffenüichen Betriebs in het Zeitschrift für Sozialwissenschaft, 9e jaargang, 1918, blz. 133 en vlgg.

Sluiten