Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijdelen storende politieke invloeden, te bevorderen de vrijheid van het bedrijf, dat bij schematische reglementeering niet kan bloeien. Daarnaast wordt dan nog hoog opgegeven van de lichtzijden, dat het risico voor staat en gemeente vermindert, de moeilijke procedure van onteigening wordt vermeden. Wordt aldus de onderneming losgemaakt van de knellende banden, die het overheidsbedrijf binden, dan zullen door mercantielen geest en publieke controle uitwassen naar beide zijden worden weggenomen.

Inderdaad kan meer dan één voordeel van dezen bedrijfsvorm worden erkend. Zijn opkomen en groei is ongetwijfeld eene aanwijzing tegen het publiek bedrijf. Daar schuilt waarheid in de opmerking van P oh Ier „Met de gemengde onderneming is de staatssocialistische beweging een soort terugtocht begonnen."

* *

*

Geen wonder, dat om alle deze redenen onze bewondering voor het overheidsbedrijf slechts matig is.

De belijder van de marxistische beschouwing, die de bron van alle ellende ziet in eene op den particulieren eigendom gebouwde productiewijze, ondernemerswinst verafschuwt, beschouwt de naasting als voorbode en overgangsvorm tot de nieuwe maatschappij. Hij juicht, wanneer weer een stuk bedrijfsleven door den vangarm van den staat wordt omstrengeld, want „elke overname van een bedrijf schaadt de reputatie van het particuliere bedrijf in het gemeen."

De staatssocialistische denker, die aan de overheid den plicht toekent om het maatschappelijk leven naar haar

Sluiten