Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed lijkend model te reglementeeren, is van harte geneigd om elke uitbreiding van de staatstaak met blijdschap te begroeten.

Eene andere opvatting is de onze. Wij droomen niet van „harmonies économiques", die zich bij onbelemmerde ontplooiing van het eigenbelang zullen openbaren. Wij zoeken niet in particulier bezit en particuliere productiewijze de grondoorzaak van allen socialen jammerWij gelooven aan „der wereld zondeschuld," die in elke maatschappelijke orde den vrede zal Verstoren.

Maar wij belijden ook, dat de Overheid is ingesteld om der zonde wil; haar roeping is zondige onderdrukking, ook uit het maatschappelijk leven te keeren. Daarom is ook de economische sfeer geen onaantastbaar gebied ; ook daar heeft de Overheid recht te bestellen, de orde te handhaven, de maatschappelijke krachten te schragen en te leiden.

In die opvatting van het karakter der overheidsroeping ligt verzet tegen het staatssocialistisch drijven ' besloten. Niet opzuiging, maar leiding van de maatschappelijke kracht zal de Overheid zich ten taak stellen. Rekent zij zich het tot normale roeping om als economischzelfhandelende, naast de burgers als hun concurrentie op te treden of met verdringing' van deze, 'uitsluitend het economisch terrein voor zich op te eischen, dan treedt zij in eene sfeer, .die niet de hare is. Zij gebruikt dan hare macht die haar stelt boven het bedrijfsleven van het volk om hierin zelve werkzaam te zijn. In uitzonderingsgevallen, waar ter bescherming van de volkskracht de leiding aan de particulieren niet mag worden toevertrouwd, heeft de Overheid toe te treden en zeer wel kan zij zich aan plichtsverzuim schuldig maken, door

Sluiten