Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen instituut tot het drijven van inwendige zending. Echter neemt Vulks niet weg, dat zij zeer wel als werkgeefster verplichtingen kan moeten vervullen, welke offers vragen. Als een waardig patroon optredende ga van de gemeente invloed uit. Zeker, in de practijk zullen zich de arbeidsbepalingen der gemeenten meestal aansluiten aan de goede regelingen welke in het vrije bedrijf gelden maar toch moet principieel worden staande gehouden dat de gemeente als werkgeefster een zedelijke roeping heeft te vervullen welke zij kan moeten uitoefenen buiten eenig voorgaan der particulieren om. Hier denken wij aan den kindertoeslag, die in de loonregeling der gemeente niet mag ontbreken.,

Deze redeneering wordt niet omvergeworpen door de opmerking dat de gemeente tot voorzichtiger optreden genoodzaakt is dan de particulieren, daar deze uit eigen middelen betalen, terwijl zij beslag legt op de belastingpenningen van allen. Bij de bespreking van den duurtetoeslag in de laatste jaren werd dit bezwaar herhaaldelijk vernomen. De kracht der tegenwerping ontgaat ons. Wel geldt het hier maatregelen, waarvan de kosten door alle stadsburgeren worden opgebracht, terwijl niet allen profiteeren, maar dit geschiedt bij gemeentelijke uitgaven herhaaldelijk. In dit geval is het een noodzakelijk gevolg van de omstandigheid dat de tweeƫrlei functie van Overheid en werkgeefster is saamgekoppeld. Daardoor moeten alle belastingplichtigen, ook zij die door de maatregelen gebaat zijn, in de uitgaven mee bijdragen.

De vraag of van het optreden der gemeente op de arbeidsverhoudingen een invloed ten goede mag worden verwacht heeft vooral een onderwerp van strijd uitgemaakt bij de kwestie der besteksvoorwaarden, wanneer de gemeente niet zelve als Onderneemster optreedt maar

Sluiten