Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligt echter in de vraag: hoe en wat met de erfpacht? ') In Duitschland ijveren velen met al den gloed van een jonge liefde voor sterkere verbreiding van het „erbbaurecht". De zaak is nog nieuw. Het eerste erfpachtscontract werd in Duitschland op l Januari 1901 in Frankfort aan de Main gesloten tusschen eene bouwmaatschappij en het St. Katharinen- und Weissfrauenstift". Op den 22sten April van hetzelfde jaar volgde het eerste stedelijke bestuur, n.1. de gemeente Halle. Sinds dien is een onvermoeide krachtige propaganda gevoerd, die niet heeft nagelaten vruchten te dragen. A'dolf Damaschke is de bezielde verdediger, die in zijn Bond van bodemhervormers en zijn tijdschrift Jahr*buch der Bodenreform belangrijk materiaal ten gunste van de erfpacht verzamelt. De „Oberbürgermeister" van Frankfurt am Main, eerst von Mi.quel en daarna Adickes hebben voor de practische verwezenlijking veel gedaan en niet het minst aan hun beleidvol en doortastend optreden is het verkregen succes te danken. Hooge personages hebben van dat succes gewaagd. Op 19 April 1907 kwam de erfpacht in den Duitschen Rijksdag ter sprake. Naar de werking van het nieuwe instituut, dat 10 jaar geleden in het Burgelijk Wetboek was op-

l) Zie Mr. D. Hudig Jr., Uitgifte van gemeentegronden in erfpacht Zwolle, 1908; Wittmaack, Erbbaurecht, 1908 komt na diepgaande studie tot het resultaat dat het erfpachtsrecht niet past bij de opvatting van het Duitsche volk; Dietzsch, Die Praxis des Erbbaurechts geeft veel statistisch materiaal; het beknopte geschrift van Er.man, Erbbaurecht und Kleinwohnungsbau, Munster, 1907 mag niet ongelezen blijven, terwijl even interessant-is P e s h 1, Das Erbbaurecht, Leipzig, 1910, en het opstel van Max Salomo n, Ueber die wirtschaftliche Verwertbarkeit des trbbaurechts in seiner heutigen Qestaltung in Jahrbuch für Nationalökonomie und Statistik, 1914; 102 band, blz. 480 en vlgg.

Sluiten