Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voordeden, welke den particulieren eigenaar toekomen, daar toch op het moment dat de gemeente voor uitbreidingsdoeleinden beslag gaat leggen op den grond, het voordeel reeds genoten is en in den hoogen koopprijs tot uiting komt.

Bovendien wordt veel te eenzijdig op de waardeverhooging de nadruk gelegd en niet voldoende gedacht aan de waardevermindering, welke op bedenkelijke wijze kan intreden. Nu eens kan in eene geheele gemeente, aan welke het lot ongunstig is, dan weer in eene bepaalde buurt zich dit verschijnsel openbaren. De oude dubbele regentenhuizen op de Amsterdamsche grachten, die in het laatste deel der achttiende eeuw f 200,000 opbrachten, werden voor den oorlog voor niet meer dan de helft verkocht. Op het oude^Funen in Amsterdam trad zoo sterke waardevermindering in dat de waarde van den grond met de huizen erop thans belangrijk minder is dan hetgeen de enkele opstal heeft gekost. Door den aanleg van de nieuwe Raadhuisstraat te Amsterdam, ging een vroeger gezochte winkelstraat als de Hartenstraat sterk achteruit. Van andere oorden zou gelijk getuigenis kunnen worden afgelegd en bij de aanprijzing van de erfpacht op grond van het tot zich trekken van de waardevermeerdering mag nimmer voor de kans op de waardevermindering het oog worden gesloten.

Onder deze twee reserves dus mag dit argument worden aanvaard. Daar moge eenige waarheid schuilen in de opmerking van B. en W. van Rotterdam dat het alleszins gerechtvaardigd is dat de pioniers die met helderen blik bepaalde terreinen uitkiezen en door hun onderneming de voorwaarden scheppen tot nieuwe ontwikkeling, recht hebben op bijzondere voordeden toch is het ongetwijfeld juist dat in die gevallen, waarin

Sluiten