Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

Inleiding ; 5

1. a. Uit de voorrede tot de Historie van Oostfriesland (uit:

Ant. Matthaeus, Veteris aevi analecta IV, blz. 1/2) ... 7

b. Veldtocht van de bisschop van Munster tegen graaf Edzard (uit hetzelfde werk, blz. 379/380) 8

c. De kerk te Westerholte door graaf Edzard belegerd en genomen (uit hetzelfde werk, blz. 391/392) 8

2. Het lied van Jonker Baltzer (uit: J. van Vloten, Nederl. Geschiedzangen, Amst., 1864, blz. 202/204) 9

3. Brief van Ubbo Emmius (uit: Briefwechsel des Ubbo Emmius, hrsg. v. Brugmans u. Wachter, I, blz. 13) 12

4. Brief van Dijke Emmen aan Ubbo Emmius (uit hetzelfde werk, blz. 17) 12

5. Een geestelik lied (vliegend blaadje, gedrukt op een blad in plano, gebonden tussen fol. 106 en 107 van De Kroniek van Abel Efpens tho Equart; vgl. de uitgave van Feith en Brugmans, I, 201, noot) 13

6. Menno Simons („Besluyth" van Eyne klare vnwedersprekelike Bekentenisse... dat die gheheele Christus Jesus Godt irh mensce...

is. Z. pl. en j. en n. v. d. dr.) IS

7. Nieuwlichters in de Groningse raad (uit: De Kroniek van Sicke Benninge, uitgeg. d. J. A. Feith, blz. 175/178) 17

8. De terechtstelling van Egmond en Horne (uit: Werken van den Ommelander edelman Johan Rengers van ten Post, uitgeg.

d. H. O. Feith, Dl. I, blz. 330/332 19

Sluiten