Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

9. a. Onno Ewsum aan tafel bij Willem Lodewijk (uit: De Kro¬

niek van Abel Efipens tho Eguart, uitgeg. d. J. A. Feith en

H. Brugmans, Dl. II, blz. 292/294) 21

b. Berechting van gevallen van toverij (uit hetzelfde werk, Dl. II, blz. 475/478) 22

10. Brief van de ridderschap van Salland enz., betreffende een verzoening met hertog Karei van Gelder (uit: I. A. Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland VI2, blz. 734/735) 23

11. Hendrik Niclaes (uit de voorrede van Comoedia. Ein Gedicht des Spels van Sinnen... Anno 1575- Z- P1- en n- v- d' dr )" ' 25

12. Uit de opdracht van Veluanus' Der Leken Wechwyser (uit: Bibliotheca reformatoria neerlandica IV, blz. 125/126) .... 26

13. Uit Henrick Rol's Eyne ware Bedgnckijnge hoe dat hoochweirdich lichaam Christi. . . to vnderscheiden jsz (uit: Bibliotheca reformat. neerl. V, blz. 121)

14. Besluit van de staten van het Overkwartier betreffende het deelnemen aan een gezantschap naar Brussel (uit: Bijdragen

en Mededeelingen van Gelre XI, blz. 443) 29

15. a. Uit de voorrede van Utenhove's Nieuwe Testament {Het

Nievvve Testament. Ghedruckt te Embdenby Gellium Ctema-

^ .... 30

tium. An. 1550)

b. Lukas XV, vs. 1—10 (uit hetzelfde werk) 31

c. Bloemlezing uit de „Korte verklaring" achter het Nieuwe Testament (uit hetzelfde wérk) • • • '' V

Sluiten