Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kercke geruischet, und de stormender hant gewunnen, dar up vele dootgeslagen, und negen styge gefangen, de nae Aurick geschicket worden. Als nu averst Grave Edsard den storm eerst anrichtede, was he schier van der kercken geschaten wurden, so syn reisige knegt, Hans genoempt, dat nicht weer gewaer wurden. Als he nu sach dat up Grave Edsard getoelt, ruckede he synen Heeren Graven haestig uth der stede, und de knecht Hans ontfinck den schote door syn been, daer he syn dage over lam bleef, daer durch he syn leven lanck up eene hoge trippe gaen muste, und dar nae so lange he levede Hansken up den Trippen genoempt wurde, und Grave Edsard halp den genanten Hansken um synes getrouwen deenstes willen, tho eenen frye in Aurick, versorgede ohne, so lange Grave Edsard levéde, mit kost und kleider, hadde de fryheit up dat huis Aurick to gaen, wente idt ohne gelustede. Averst so balde Grave Edsard uth dussen jammerdal vorscheden, wurt de trouwicheit und smerte, de he um Grave Edzard synes Heeren willen geleden, nicht meer gedacht. So balde nu Grave Edsard de kercke to Westerholte gewunnen und entvestiget, den wal in den graven gewurpen, und synen willen daer voor geschaffet, is he vort van daer int Harlingerlant getagen, und sick agt weken vor Esens gelecht. Tom latesten is een frede und soen tusschen Grave Edsard und Hero Omken up sodane condition gemaket, dat Hero Omken eenen ideren wes hogen oder nederen standes, de he tho water und tho lande berovet hadde, dat ore schulde weder geven; synen Broeder Oelrik syn vaderliche Patrimonium, dat he eene lange tyt den sulvigen vor entholden, schulde volgent laten; also oock den zeevarenden koopman unbeschromet de stromen schulde laten gebruycken, averst he hilt den vordrach, so syne gewaenheit was, nicht lange, und Grave Edsard brack up den dach van Pentecost van Esense weder up.

2. Het lied van Jonker Baltzer (1531)%

Eyn nye ledt wy heven an, Dat best dat wy geleret han, Eyn niës ledt to singen,

Juncker Baltzer nam eyn hupen landsknecht an, Den graven wold he dwingen.

l) Jonker Balthasar van Esens (O.-Friesland).

Sluiten