Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Godes vn Christi / de drijuende fruchte vn liefde Godes / eyn froom boetueerdich / frolijck harte / eyn vnbestraffelijck Christelijck leuen/vn ein vprecht gesont vorstant vnde Gerichte wunssche ick dy / sampt allen trouwen Leseren vth Gront mijnder Seelen. Amen. Mercke.

So lief heft God de werelt gehadt / dat he zijnen eyngeboren sone wolde gheuê / vp dat alle / de in hem gelouet / nicht vorlorè werde: den dat ewige leuen hebbe. Wente Godt heeft zijn soene in der werelt nicht gesent / vmme de werelt tho vordoemen / dë dat die werelt durch hem salich werde. Wie in hë geloeuet / wert nicht vordoemet / wie auerst in hê nicht gelouet is rede al vordoemet / wente he heeft nicht gheloeuet in den namen des eyngheboren soon Godes.

7. Sicke Benninge, geb. ± 1465 te Groningen en aldaar gest. ± 1530.

Nieuwlichters in de Groningse raad.

Als se den nieu raet bij oer consent ende beleven sus koes, soe worden daer allerleye volck in gekoeren, dat soe na reden ende bijllicheit niet en behoerde, als Claws Knökenhouwer plech en knokenhouwer to wesen, nu brouwet he wat mede, Johan Volkers was en onnosel cleyn manneke, de vaeder was en bartscerer gewest ende sijn moder en papendochter, Harmen van Campen was en scroder in korter tijt ende sneet nu laken, en sempel onnoesel slecht man, ende meer sempel lueden, men de kenden krijten ende moyten mijtten gijlden, de worden in den raet ende sworen gemeente gekoren, het hadden eertijdes selsen voegelen gewest in der kouwe to sitten, men plach se Maendages uut den geslachten ende stammen to kesen van de Huijnge, van de Jarges, van de Sickinge, van de Kathers, van de Clanten, van de Schaffers, van de Hornkens, •van de Ulgeren, van de Konerdes, daert nu wijt off lopet; mochten Otto ter Hansowe, Henrick Kather, Swer Kater, Allert Clant, Evert Hubbeldinck, Ghosen van Dulck, Henrick Baeroldes, Johan Rengers Scaffer, Derck Scaffer, Johan Scaffer, Tese Jarges, Coppin Jarges, Garmet Alma ende meer der older stammen opseen ende saegen nu dat regiment in Groningen an ende saegen dat volck in den raetstoel sitten, se solden bij sunicheit' seggen:

vor der hake, Proeven v. 16e eeuws Oosters Nederlands. 2

Sluiten