Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vnde alle gelegenheyt an Sonnius schryuen sollen. Aldus was ick wederom mit jamerlicke noot beladen. Mijn armé moeder vnde ander frunden, most ick in grote schaid laten fallen, off mijn ziel in verdamnus laten blyuen. Wiewal ick nu bedacht generleywijs weder in die Misselicke affgodery to treden, nochtans sijn ick op Loeuen ghereyst, mer des derden daghes van dair ghescheiden, sonder ymant van den Theologen an to spreken, vnd heb alles vermuegens angefanghen, dit böeck to bereiden, wair in my vielerley beswemis is vurgefallen. Arbeyt ist gheweest so viel materiën in korte ordenung to brenghen, vnde sö viel alde doctoren to lesen, om ghewisse kuntschafft van de eerste Christenheit to hebben, Die kalde wynter is my oick int schryuen seer hynderlick gefallen. Mijn geit was to klein warme geleghene plaitsen to bruicken, vnde mijn heymelick furnemen heb ick jderman nyt openbaren duruen. Hier beneuen hefft my dat ghedencken an mijn val, vnde an den belasten frunden, nyt weynich verstoirt.

13. Henrick Rol, geb. ? te Grave, gest. 1534 te Maastricht.

Uit: Eyne ware Bedijnckijnge hoe dat hoochweirdich lichaam Christi. . . to vnderscheiden jsz (± 1540).

Vrage.

' Der Apostel segt, wy sijn Gods mithulpers, vnde ghy sijt Gods ackerweirck, vnde Gods Timmerijnge. I. Cor. 3. So nu die Predicatie desz hoorenden woirds Gods vphoorde, so sol oock Gotz bauwijnge vnde Timmerijnge vphooren.

Antwoirdt.

Die heilige Schrift spreickt van tweederley bauluyden. Die eirste werden van dié tydelicke Authoriteyt gedreuen na hoeren tydelicken verstant desz woirds Gods vnd Ceremoniën, dat sy hooren, sien vnde verstaan, alsz geschreuen staat, mit den ooren sullen sy hooren vnde niet verstaan, vnde mit den oogen sullen sy sien vnde niet bekennen. Esa. 6. Mat. 13. Die tweide bauluyden syn, die van Gotz vnsienlicke kracht gedreuen werden, alsz die Apostolen, die van die kracht Gods

Sluiten