Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ƒ11. Toen is zy op haer kamer gegaen, 'l ? \ En deed haer beste kleêren aen. ƒ

12. Wat deed zy aen haren lijve? Een hemdeken fynder als syde.

13. Wat deed zy aen haer schoon korslyf? Van gouden banden stond het styf.

14. Wat deed zy aen haren rooden rock? Van steke tot steke een gouden knop.

15. Wat deed zy aen haren keerle? Van steke tot steke een peerle.

16. Wat deed zy aen haer schoon blond haer? Een krone van goud en die woog zwaer.

17. Zy ging al in haers vaders stal En koos daer 't beste ros van al.

18. Zy zette haer schrylings op het ros;

Al zingend en klingend reed zy door 't bosch.

19. Doen zy dat bosch ten halven kwam, Halewyns zoon haer tegen kwam.

20. „Gegroet,"' zei hy, „bruin ogen klaer! Komt, zit hier neer, ontbindt uw haer."

21. Zoo menig haer dat zy ontbond, Zoo menig traentjen haer ontron.

22. Zy reden met malkander voort En op den weg viel menig woort.

23. Zij kwamen al aen een galgenveld, Daer hing zoo menig vrouwenbeeld.

24. (Alsdan heeft hy tot haer gezeid:) „Mits gy de schoonste maget zyt, „Zoo kiest uw dood; het is noch tijd,"

25. „Wel, als ik dan hier kiezen zal, „Zoo kieze ik dan het zweerd voor al.

Sluiten