Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26. „Maer trekt eerst uit uw opperst kleed, „Want maegdenbloed dat spreidt zoo breed."

27. Eer dat zyn kleed getogen was, Zyn hoofd lag voor zyn voeten ras.

28. „Gaet ginder in het koren

„En blaest daer op mynen horen."

29. „Al in het koren en ga ik niet; „Op uwen horen en blaes ik niet."

30. „Gaet ginder onder de galge

„En haelt daer een pot met zalve."

31. „Al onder de galge en ga ik niet, „Uw rooden hals en stryke ik niet."

32. Zy nam het hoofd al by het haer En waschte 't in een bronne klaer.

33. Zij zette haer schrylings op het ros;

Al zingend en klingend reed zy door 't bosch.

34. En als zy was ter halver baen, Kwam Halewyns moeder daer gegaen.

35. „Uw zoon, heer Halewyn, is gaen jagen, „Gen ziet hem weer uw levens dagen.

36. „Uw zoon, heer Halewyn, is dood; „Van bloed is myne voorschoot rood."

37. Toen ze aen haers vaders poorte kwam, Zy blaesde den horen als een man.

38. Daer werd gehouden een banket-, Het hoofd werd op de tafel gezet.

2. Jean Renaud.

ï. Quand Jean Renaud de 11 guerre revint, II en revint triste et chagrin.

2. „Bonjour, ma mère!" „bonjour, mon fils; Ta femme est accouchée d'un petit"

Sluiten