Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Het spande sijn boocbjen al soo stijf, Al in de diepste kerve,

Het schoot daer hasen, konijntjes doot, Daerom so moestet sterven.

3. Dat vernam mijn heer al van Bruynswijc, Hy dede dat cleyn kint vangen,

Hy settent op een soo hoogen kasteel, Hy swoer, hy sout doen hangen.

4. En dat vernam zijn moederkijn So veer in vreemden landen;

Sy nammer haer silver ende rood goud, Nae Bruynswijc is sy gegangen.

5. Als sy te Bruynswijc binnen quant, Al voor dat huys staet hooge,

Daer vont sy haer kint, so kleynen kint Met twee weenende oogen.

6. „Mijn edelen heer al van Bruynswijc, „Wou jy mijn dat kint geven,

„Ic hebber noch silver ende rood goud, „En dat sal ick jou gheven."

7. „Jou silver en jou rooder goud „En dat mach hier niet baeten;

„Al wasser zijn halsje van rooder goud, „Zijn leven mostet laten."

8. „Mijn edelen heer al van Bruynswijc, „Wou jy mijn dat kint geven,

„Ic hebber noch seven ghedochters stout, „En die sal ic jou gheven."

9. „Jou seven ghedochters en wil ik niet: „De drie dat benne nonnen;

„De vier dat zijn er so edel lantsvrouwen, „Sy blincke tegen de sonne."

10. Mijn edelen heer al van Bruynswijc, ,.Wou jij mijn dat kint gheven, „Ick hebber noch seven ghesoonen stout, „En die sal ic jou gheven."

Sluiten