Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. „Jou seven ghesoonen en wil ic niet, „De drie dat benne papen;

„De vier dat zijn er so edel lantsheren, „Sy dragen keysers wapen."

12. Als 't kint op 't eerste trapje trat, Het keeck so dickmaels omme;

Daer sagh het zijn seven ghesusters stout Van verre ghereden commen.

13. „Rijdt aen, rijdt aen, ghesusters stout, „En steect jou paerd met sporen;

„Had jy der een half uer langher ghebeydt, „Myn leven waer al verlooren."

14. Als 't kint op 't tweede trapje trat, Het keeck so dickmaels omme:

Daer sach het sijn seven ghebroeders stout Van verre ghereden commen.

15. „Rijdt aen, rijdt aen, ghebroeders stout, „En steect jou paert met sporen;

„Had jy der een half uer langher gebeydt, „Mijn leven waer al verlooren."

16. Als 't kint op 't derde trapje trat, Het most noch eensjes drincken;

Het liet er soo menighen natten traen Al in de schale sincken.

17. „Mijn edele heer al van Bruynswijc, „Nou sluyt jou poorte vaste:

„Morgen ochtent, eer den dag aen komt, „Soo sel jy krijgen gaste."

18. 's Morghens als den dach op quani, De poorten ginghen open,

Doe lach er mijn heer al van Bruynswijc, Al door sijn hals gheschoten.

19. „Mijn edelen heer al van Bruynswijc, „Hoe ben jy nou te moede?

„Gister avpnt doe wasser jou hak sneeuwit, „Nu ist soo root als bloede."

Sluiten