Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ende hoe hi in der eerster nacht In eenre cribben wert ghelecht Al onverborgen? Die een rein hertken heeft, Die en derf niet sorgen.

2. Ende doe heer Jesus geboren wart, Doe wasset cout;

In tween ouden hosen

Hi gewonden wart.

Daer stont een esel ende een rint,

Die hoeden Maria hoer lieve kint

Ende onsen here.

Die hem so wel gedienen can,

Hi lones hem sere.

3. Jesus wert besneden Nae der ouder ee, Woudes u niet verdrieten, Ic songes u mee.

Dat werden die heilige drie .coningen ontwaer,

Si brachten horen offer daer

Ende hore gaven;

Si baden dat weerde kindekijn

Om sine genade.

4. Joseph doe den esel nam Al bi den toom.

Wat vont hi aen den wege staen ? Een dattelenboom.

Och, eselken, du moetste stille staen, Wi willen die dattelen plucken gaen, Wi sijn seer moede; Die dattelenboom ter aerden neech In Marien schote.

5. Maria las die dattelen In horen schoot. Joseph was een out man Dats hem verdroot:

„Maria, laet die dattelen staen;

Sluiten