Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als 't vlekkeloos Zaad der vernederde Vrouw;

Die 't dwangjuk der zonde te pletter zou treden,

Den kop van. den Heldraak verbrijzelen zou!

Ik zag Hem, voorzegd in den stam der Hebreeuwen,

Uit Abrahams lenden, uit Koninklijk bloed,

Den Spruit, die volbloeid in de rijpheid der eeuwen,

Den scheidsmuur der Heidnen uit één storten doet!

Ik zag Hem, geschaduwd op Sions altaren,

In offer, en wetboek van Horebs Verbond!

Ik zag Hem, den Godmensch die 't AI moest verklaren,

Door Israëls Zienders aan 't aardrijk verkond!

Ik zag Hem, den Wortel van Davids geslachte,

Zijn Heer en zijn Koning, en tevens zijn Zoon!

Den God van den hemel, d' op aarde Verachte.

Geheiligd, verheerlijkt door lijden en hoon.

Mensch met ons geworden voor menschenbehoefte,

Voor mijne overtreding tot zonde gemaakt,

Geslagen, gesmaad door dolzinnig geboefte,

Aan 't vloekhout doorboord, van God zeiven verzaakt!..

Mijn Redder, mijn Goël, mijn Zondenvernieler,

Mijn Meester, mijn Heiland, mijn Heer en mijn God!'

Mijn Onheilverwinner, mijn Levensbezieler!

Gezegend, geheiligd, beslist is mijn lot!

Voor U wil ik strijden, voor U wil ik lijden,

Voor U wil ik de aarde doorgalmen van lof!

Aan U wil ik adem en levenskracht wijden,

Tot de Engel des levens mij slake uit dit stof!

Zijt Gy, o mijn Koning! Gy! tot my gekomen?

Hebt Gy hem gezocht, die naar U niet en zag?

Zoo wasch my, zoo baad my in loutrende stroomen

Des Geestes, dien Ge uitzondt ten Vijftigsten dagl

Ja! stort in mijn aadren die kracht van gelooven,

Die hoogten ter neêr stort, en marmer verbreekt,

Die hemelvuur inroept en afdwingt van boven,

En ijskoude harten in liefdebrand steekt!

Ja! geef my te galmen met loven en danken,

In vlammenden ijver, in worstlenden moed,

In lieflijke psalmen, in dondrende klanken;

Vall' hemel en aarde voor Jesus te voet!

Da Costa.

Sluiten