Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Van verschillende zijden is mij het verzoek gedaan om een overzicht samen te stellen van de vele gewestelijke verordeningen, betrekking hebbend op- en verband houdend met- de tabakscultuur in het gewest Besoeki.

Ik heb gemeend aan dit verzoek te moeten voldoen, temeer daar ik in mijn werkkring van Controleur voor de Tabaksaangelegenheden heb gevoeld het gemis van zulk een overzicht.

Aan elke vèrordening heb ik toegevoegd eene korte toelichting en daar in laten uitkomen de praktijk der bepalingen.

Bovendien heb ik iets meer opgenomen dan de titel zou doen vermoeden: een kort overzicht van de voornaamste bepalingen der Grondhuurordonnantie van 1918, betrekking hebbend op de tabakscultuur, is er aan toegevoegd. Deze ordonnantie vormt immers te zamen met de Tabaksverordening het fundament van de Besoekische tabakscultuur.

Ik hoop, dat ik, het doel dat ik bij dé samenstelling voor oogen had, den tabaksondernemers een leiddraad te geven in de tabakswetgeving, met deze uitgave heb mogen bereiken.

J. PH. BALJON.

Januari 1919.

Sluiten