Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij Staatsblad 1908 No. 467 werden de gewestelijke raden bevoegd verklaard de onderwerpen waarin brj ordonnantie van 14 Augustus 1900 (St. No. 224) is voorzien, bij verordening te regelen. Laatstgenoemd Staatsblad hield in scherpere maatregelen tot tegengang van de onttrekking van tabaksplanten en bladeren aan de rechthebbenden.

In het jaar 1908 is de Gewestelijke Raad van Besoeki er toe overgegaan die onderwerpen te regelen en kwam de Tabaksverordening tot stand. Ze werd vastgesteld in de vergadering van dat college op den 2den September en afgekondigd in de Javasche Courant van 18 en 22 September 1908 No. 75 en 76. In 1911 kwam een wijziging tot stand, welke wijziging werd vastgesteld in de vergadering van den Gewestelijken Raad van 18 Maart 1911 en afgekondigd in de Javasche Courant van 5 Mei d.a.v. No. 36.

Deze wijzigingen zijn in den tekst der verordening afgedrukt.

Sluiten