Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

931 ~~™™

^ATIONEELE EXPLOITATIE VAN

^KINA-PLANTSOENEN

in verband met de factoren, welke invloed hebben op de kwantiteit en het gehalte der basten

DOOR

Dr. a. groothoff

Oud Adjunct-Directeur der Gouvernements Kina-Onderneming in Ned. Oost-Indië

HAARLEM h. d. tjeenk willink & zoon

Sluiten