Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inrichting en resultaten der bemestingsproeven. Berekening der hoeveelheid anorganische stoffen, uit een

kina-aanplant door den oogst weggehaald. Snoeien.

Ziekten en plagen.

F. Schillen en drogen van den bast » 01

Invloed van het kloppen (mepreg) op de bestanddeelen van den bast.

Het schillen bij de cultuur van het akkermaalshout. Watergehalte van den bast. Invloed van droging in de zon op het gehalte. „ „ bij hoogere temperatuur. „ van het drogings-proces op het gehalte.

van het in stukken snijden van den natten bast op het gehalte.

Hoofdstuk II. Wijze van exploitatie der plantsoenen . . „ 75 Verschillende oogst-systemen. Rijpheid van den aanplant.

„ „ de basten.

„ „ den boom. Vaststellen van het productie-maximum. Inrichting der tuin-boeken. Herbeplanting. Onderplanten.

Literatuur "

Sluiten