Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden voortgegaan dan ten koste van een goede ontwikkeling der boomen. Het snoeien mag slechts geschieden ter verkrijging van een goede takverdeeling; het'moet overigens beschouwd worden als een noodzakelijk kwaad, aangezien daardoor organen worden weggenomen, die kunnen bijdragen tot een behoorlijke voeding van den boom.

Fig. 3- Cinchona succirubra Pavon. Aanplant op de Gouvts kina-onderneming.

Hierna werd gedurende eenigen tijd toegepast: 2°. het schil of mos-systeem. Mac Ivor heeft dit het eerst toegepast te Ootacamund in Britsch-Indië, waar het langen tijd in gebruik is geweest 8).

Met een scherp mes werden tot op het hout overlangsche evenwijdige insnijdingen gemaakt, en op deze wijze werd de stam in 6 of meer even breede strooken verdeeld, die men afwisselend schilde en liet zitten. Het schillen geschiedde door den bast beneden aan den stam voorzichtig los te maken, en daaronder

Sluiten