Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet gehouden worden, daar verschillen in het relatieve gehalte veroorzaakt kunnen worden door verdunning of concentratie van het alcaloide tengevolge van meerderen of minderen aanwas van alcaloide-arme en

alcaloide-rijke bast-elementen of van reservestoffen. De hoeveelheid bast, geoogst in den regenmousson, kan een andere zijn dan die in den drĂ³gen mousson, doch het absolute gehalte aan het alcaloidekanheel goed onveranderd zijn gebleven, en omgekeerd. De praktijk heeft echter tot nu toe geleerd, dat er geen belangrijke verschillen bestaan, zoodat de planters nog geen spijt hebben gehad, dat zij de

adviezen van

Moens en van v. Leersum, om het oogsten niet afhankelijk te stellen van de moussons, opgevolgd hebben. Wel oogsten ondernemingen met een kleine bast-productie bij voorkeur in den drogen mousson, doch dit geschiedt alleen, omdat dan het drogen der basten gemakkelijker en minder kostbaar plaats heeft; groo-

Fig. 4. groeien

Ledger-aanplant op 6500 voet; de boomen op deze hoogte zeer langzaam en hebben meer den heestervorm.

Sluiten