Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bemestingsproeven, die dit tekort aanvulden, kon echter geen verbetering geconstateerd worden 2D).

Deze negatieve uitkomsten komen overeen met die, welke bij andere cultures verkregen werden. Men is dan ook in de laatste jaren teruggekomen van de meening, dat een bodemanalyse in staat stelt om een gegrond oordeel uit te spreken aangaande de geschiktheid van een terrein voor de cultuur van een bepaald gewas; de analyst kan hieromtrent niet meer dan oppervlakkige en onvolledige inlichtingen geven. Deze moeten aangevuld worden met de resultaten van voor dit doel aangelegde proefvelden, vergelijking van monsters met andere grondsoorten en met het oordeel van een ervaren en ter plaatse bekend planter.

Tot nu toe heeft men op Java de ondervinding opgedaan, dat een alcaloide-rijke Ledger hoogere eischen aan den bodem stelt dan een alcaloide-arme. De C. succirubra stelt zich met minder tevreden dan de Ledger; zij slaagt nog zeer goed op gronden, die voor Ledger-zaailingen niet meer in aanmerking kunnen komen, vandaar, dat zij zich uitstekend leent als onderstam van Ledger-enten voor een aanplant op minder goede gronden.

De invloed van den bodem op het gehalte van den bast bepaalt zich voor eenzelfde kinasoort alleen tot de kwantiteit van het alcaloide; de kwaliteit daarvan d. w. z. de aard der alcaloiden en de gewichtsverhouding onderling, waarin zij voorkomen, is voor eenzelfden aanplant voor alle grondsoorten dezelfde, mits echter de boomen gezond zijn. Zijn zij ziekelijk, dan verandert deze gewichtsverhouding: het gehalte aan cinchonidine en andere neven-alcaloiden wordt grooter, ten koste van dat van kinine.

Van Leerstjm vond in eenzelfden aanplant bij boomen, die op een smallen bergrug stonden, waar de grond in slechte conditie verkeerde, o. a. blijkende uit de soorten van onkruid, die daarop groeiden, verschillen van 2 % zw.-kinine met boomen, die op een ander gedeeltè stonden 27).

Ik zelf vond voor eenzelfde Ledger-variëteit, doch afkomstig van verschillende tuinen of van andere ondernemingen, dikwijls een verschillend kininegehalte, doch steeds was bij normale aanplantingen de verhouding tusschen de hoeveelheid kinine en

3

Sluiten