Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KINA-SOORT. GROEIPLAATS. Kinine, ^j^"" Jj™1" +Amorph Totaal' «V*' OMSCHRIJVING.

alc. kinine.

1 Succirubra-zaailingen Kawah Tjiwidei 1,71 4,20 — 2,30 Stambast van 5 stuks boomen.

2 ,, " „ „ 1,71 2,10 2,30 Wortelbast v/d. hoofdwortel

derzelfde boomen.

3 ,, „ „ i,74 '>35 2,35 Wortelbast pols-dikke wortels

derzelfde boomen.

4 „ „ i)93 *>5° 2,60 Wortelbast duim-dikke wortels

derzelfde boomen.

5 » >, » !,93 Ii2° 2,60 Wortelbast van dunne wortels

derzelfde boomen.

6 „ Tjibitoeng 1,40 1,50 2,90 5,80 1,90 Gemiddeld gehalte stambast.

7 » ii „ 1,1.1 0,43 — 5,58 7,12 1,31 Wortelbast hoofdwortel (om¬

trek 55 cM.)

8 „ „ „ 1,49 0,52 5,98' 7,99 1,79 Wortelbast dunnere hoofd¬

wortel (omtrek 20 cM.)

9 ,. „ I 1,32 0,68 6,89 8,89 1,59 Wortelbast zeer dunne (pot¬

lood-dikte) wortels.

10 Ledgeriana-zaailingen Tjinjiroean 3,49 1,48 3,20 8,17 4,10 Wortelbast hoofdwortels (om¬

trek 50 cM.)

11 ., » | 5,32 1,34 3,39 10,05 °i35 Wortelbast dunnere (omtrek

15 cM.) wortels.

12 „ „ „ 5,87 1,48 3,31 10,66 6,85 Wortelbast dunnere (omtrek

5'/a cM.) wortels.

13 ii » > 6,51 1,52 3,40 11,43 7i5° Wortelbast zeer dunne (pot¬

lood-dikte) wortels.

De analysen 1 — 5 zijn berekend op luchtdrogen bast, 6—13 op absoluut drogen bast met uitzondering van de kolom zwavelz. kinine, die eveneens op luchtdrogen bast is berekend.

Sluiten