Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zijn hoogte, stamdikte, takvorming en bastdikte. Uit het hierboven omtrent andere boomcultures medegedeelde kan men afleiden, dat de hoogtegroei bevorderd wordt door een nauw, de stamdikte

en taK vorming door een ruim plantverband; dit laatste geldt ook voor de dikte van den bast. Evenals bij de djaticultuur, is het dus bij een kina-aanplant rationeel te beginnen, de boomen op korten afstand van elkaar te plaatsen en ze daarna, door flink uit te dunnen, gelegenheid te geven, om stam en takken

geleidelijk tot volle ontwikkeling te brengen.

Bij het in praktijk brengen van deze stelregels, heerschen nu verschillende meeningen, zooals hierboven reeds medegedeeld is. SomĀ¬

migen vinden een plantverband van 5 tot 6 voet voor een boomcultuur, als die van kina, ruim voldoende, terwijl anderen

Fig 6. Aanplant van Ledger-zaailingen, die op jongen leeftijd niet voldoende uitgedund is; de boomen zijn spichtig opgegroeid, door gebrek aan lucht en licht zijn de stammen dun gebleven en hebben deze te weinig takken gevormd.

Sluiten