Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0,41 % kinine). Verder bewees hij, dat wanneer eerst een vóórdroging in de lucht plaats had, de bast een hoogere temperatuur (ioo° C) zonder schade kon verdragen, dan wanneer hij direct daaraan blootgesteld werd. Latere analyses, door Dr. Suringar verricht, gaven aan, dat het beste product werd verkregen bij vóórdroging in de zon gedurende eenige dagen, en daarna kunstmatige droging bij een maximum temperatuur van 700 C 64).

In 1904 kon ook ik door eenige proeven aantoonen, dat de zon bij het drogen geen nadeeligen invloed heeft op het alcaloidegehalte Een reep bast werd op de wijze, op pag. 62 aangegeven, in twee gelijke helften verdeeld, de eene in de zon, en de andere in een droogstoof bij 400 C gedroogd. De proef werd vier malen herhaald; bij de analyse dezer basten werden de volgende uitkomsten verkregen, die berekend zijn op absoluut drogen bast.

Z 0= natte bast in de zon gedroogd.

- „ «bij 400 C in een droogstoof gedroogd.

Kinine. Cinchonidine. Cinchonine Totaal.

-f- Amorph.

Z 8,75 0,32 0,26 9,33

D 8,79 0,38 0,22 9,39

Z 7,68 0,28 1,35 9,31

D 7,66 0,28 1,33 9,27

Z 6,54 0,31 2,24 9,09

D 6,60 0,32 2,22 9,14

Z 7,34 0,30 i,i2 8,76

D 7,30 0,29 1,20 8,79

Hebben bovenstaande onderzoekingen het bewijs gegeven, dat het drogen in de zon, in de schaduw, of bij kunstmatige droging tot een bepaalde temperatuur, geen verschillen in het alcaloidegehalte oplevert, de mogelijkheid bestond echter nog, dat dit laatste na het schillen van den bast tijdens het drogingsproces wijziging onderging. Hiervoor moest de natte bast geëxtraheerd worden, wat bij de door mij gevolgde analyse-methode moeite veroorzaakte. Op aanraden van Van Leersum mengde ik hem hiervoor met kalkpoeder:

Sluiten