Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het drogen in de lucht geleidelijk in kleinere stukken gesneden, waardoor het verlies tot een minimum beperkt wordt.

Bijna algemeen wordt op Java tegenwoordig de natuurlijke droging (in de zon) met de kunstmatige gecombineerd.

De laatste geschiedt in sirocco's: onderaan bevindt zich een haard, die een groote met lucht gevulde ruimte verhit; de hierdoor verkregen warme lucht stroomt door den uit ijzergaas bestaanden bodem der bakken, waarin de basten gebracht worden. De vulling dezer bakken geschiedt zoodanig, dat de meest natte basten aan de laagste, en de meest droge aan de hoogere temperaturen worden blootgesteld.

Sluiten