Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Wijze van exploitatie der plantsoenen.

Uit het voorafgaande hoofdstuk is gebleken, welke factoren van invloed zijn op de productie van bast en het gehalte daarvan. Met deze moet dus rekening gehouden worden ter verkrijging in de tuinen van een zeker kapitaal aan kinine, in bastvorm. Dit kapitaal moet rentegevend gemaakt en dus geƫxploiteerd worden, doch dit moet op zoodanige wijze geschieden, dat het zoo lang mogelijk intact blijft.

In den beginne heeft men getracht dit te bereiken door oogstmethoden toe te passen, waarbij ter verkrijging van het product de boom behouden bleef, n.1. het mossing- en schraapsysteem, en het op stomp kappen; doch deze methoden konden niet volgehouden worden zonder aan de boomen groot nadeel toe te brengen. (Zie inleiding).

Het op stomp kappen wordt nog wel eens een enkele maal gedaan en zoo nu en dan verneemt men, dat er goede resultaten bij verkregen zijn. Na mijne kennismaking met de cultuur van het akkermaalshout ben ik tot de overtuiging gekomen, dat de wijze, waarop deze gedreven wordt, moeielijk in toepassing kan gebracht worden bij de cultuur van kina. Een voornaam bezwaar is, dat bij de kina vele der achtergebleven stompen afsterven, terwijl de stobben van het akkermaalshout een taai en lang leven hebben. Op de Gouvts Kina-onderneming heeft men indertijd in den aanplant der Ledger-moederboomen eenigen deze bewerking

Sluiten