Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen ondergaan, omdat hij te gesloten was geworjjen. De meeste zijn weer spoedig uitgeloopen eh hebben zich later tot krachtige boomen ontwikkeld, doch op enkele gedeelten, waar de overgebleven stompen te veel beschaduwd werden door de omringende boomen, liet de slaging veel te wenschen over. Ikzelf heb van deze oogstwijze geen ondervinding opgedaan, doch er was op de Gouvts Kina-onderneming een mooi plantsoen, waaruit elk jaar een waardevol product verkregen werd, en dat oorspronkelijk bestaan had uit een aanplant van hybride-zaailingen; toen deze 6 a 7 jaren oud waren, zijn zij op stomp gekapt en op de overgebleven stompen is een goede Ledger-griffel ge├źnt; zoo doende had men een entenaanplant gekregen op hybride-onderstam.

Hieruit blijkt, dat men het systeem, alleen in sommige gevallen en eenigszins gewijzigd, met succes kan toepassen.

Tegenwoordig wordt dus de bastoogst bijna uitsluitend verkregen door rooiing van den geheelen boom. Daarvoor worden uit een aanplant telkens die boomen gekozen, wier verwijdering aan de overige het meeste voordeel zal brengen.

Heeft men bij den aanleg van een kinatuin een plantverband van 4 X 4 genomen, dan kan reeds na het 3e jaar een hoeveelheid bast worden geoogst, die echter nog niet groot is, en uitsluitend verkregen wordt door wegneming der onderste takken en der overbodige stammen van meerstammig opgegroeide boompjes. Na het 4e jaar kan men gewoonlijk beginnen met het uitdunnen; men rooit en oogst dan in de eerste plaats de boompjes met een ziekelijk uiterlijk, en die, welke een minderwaardig type vertegenwoordigen, (selectieve uitdunning) en dan volden die, welke hinderlijk zijn voor hunne buren. De beoordeeling van dit laatste is niet gemakkelijk en vereischt veel oefening. Dit uitdunnen wordt elk jaar voortgezet; naarmate de boomen zich ontwikkelen, krijgen zij meer behoefte aan licht en lucht, wat zooveel mogelijk door het uitdunnen moet geregeld worden. Geschiedt dit op rationeele wijze, en laat men zich niet verleiden om, ter opvoering van de bastproduktie, boomen te verwijderen, die voor de toekomst nog veel beloven, dan zullen, niettegenstaande de oogsten elk jaar grooter worden, deze voorloopig nog belangrijk minder blijven

Sluiten