Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvan nog enkele exemplaren aanwezig zijn. Van Gorkom had voor dezen aanplant een plantverband van 6X7 voet genomen.

In 1872 werd uit deze tuinen (6 bouws), door op stomp kappen van eenige boomen, een oogst van 462 K.G. drogen bast verkregen; van 1873—1876 door rooiing en op stomp kappen 7 600 K.G. en van 1877 —1881 door oogst van zieke boomen en schraping 14743 K.G. droge bast. Over het gehalte van deze oogsten zijn door moens geen nadere bijzonderheden vermeld. Gelukkig dat v. Leerstjm ons sinds 1895 beter op de hoogte van dezen merkwaardigen aanplant heeft gehouden, waardoor ik in staat ben geweest het volgende staatje samen te stellen.

1 1—'

Productie _ ... Productie .

o> Aantal , Gemiddeld . . . Leeftijd

™ aan bast per . ' aan zw. kmine ;

< boomen , r gehalte der geoogste

«a boom 01 , • • Per boom u

geoogst. . ^ „ °/o zw. kinine. boomen.

1—1 " - in K.G. m JK..G.

1895 82 49 7»10 3.440 29

1896 39 49 8,04 3,960 30

1897 42 50 7,72 3,860 31

1898 57 45 7.io 3.220 32

1899 70 50 7,18 3,600 33

1900 28 54 6,73 3,650 34

1901 32 50 5.97 3.200 35

1902 39 61 5,92 3.600 36

1903 99 60 5.50 3.340 37

1904 91 68 6,36 4,340 38

1905 88 68 6,53 4.240 39

1906 89 58 6,54 3.800 40 '1907 56 64 6,87 4,400 41

1908 103 75 6,65 5,000 42

1909 78 79 6,79 5.370 43

1910 27 71 6,20 4.4°° 44

1911 24 66 6,25 4,250 45

1912 — — — — 46

1913 — —' — 47

1914 97 80 5,83 4,690 48 1916 8 115 6,73 7,74 50

Sluiten