Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING *)

"^/AT zou de wetenschap spoedig een hooge vlucht nemen als wij eris een genie zagen opstaan, dat weer eens alle vakken samen beheerschte met zijn éénig denkhoofd !

Zoo'n man zou verschillende vakken kunnen vooruithelpen, ja herscheppen, door er eenvoudig de methode op over te brengen van een heel ander onderzoekingsveld.

Zoo'n man zou twee of drie nu gescheiden wetenschappen samenvoegen tot een nieuwe synthese, waaruit rijkweelderig zou opbloeien nieuw en diep weten naar allen kant.

Zoo'n man zou nieuw leven en eenheid brengen over allerlei dood materiaal, dat nu als vergeten grensbrokstukken bij de verschillende wetenschappen onbearbeid ligt.

Zoo'n man zou algemeene lijnen in den Kosmos ontdekken, die ons, kleine wetelingen, nog eeuwenlang misschien zullen verbijsteren of ontgaan.

*) Deze studie berust op een lezing gehouden te Amsterdam, 28 December 1909, voor de „Vereeniging tot het bevorderen van de Beoefening der Wetenschap onder de Katholieken in Nederland". Wat bij de mondelinge voordracht moest ingekort of uitgelaten worden: vindt men hier volledig afgedrukt. De resultaten van mijn eigen proefnemingen en de toepassing van nieuwere onderzoekingen op de contemporaine geschiedenis onzer moedertaal bewaar ik echter voor het vierde deel van het Handboek der Nederlandsche Taal. Nederlandsche Kunst II 1

Sluiten