Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drie vakken lag plotseling de schitterendste nieuwe waarheid bloot.

Maar de fout ligt nog dieper dan het positivisme. Ook hier heeft hét individualisme de zwaarste schuld. De 19de eeuw kende geen samenwerking meer. De organische inrichting der middeleeuwsche maatschappij werd als een overwonnen standpunt geminacht. Letten wij evenwel weer op de teekenen des tijds : hoe in de laatste jaren allerlei reuzenwerken zijn ondernomen en tot stand gebracht door verschillende geleerden samen, vanwege een geheele korporatie of universiteit, ja van verschillende universiteiten tegelijk.

De Acta Sanctorum en de Patrologie van Migne vinden eindelijk navolgers op allerlei gebied : Die Kultur der Gegenwart, Helmolts Weltgeschichte, Ostwalds Annalen der Naturphilosophie, de Corpora Inscriptionum, de Thesaurus linguae latinae, en nog te veel om te noemen.

Zullen wij die teekenen zien en niet begrijpen, die waarschuwingen hooren en niet verstaan ?

Zullen wij, nu de nieuwste ontwikkeling der moderne wetenschap ons opnieuw den weg wijst naar een organische samenwerking en ineengrijping der vakken onderling, maar stilletjes achterblijven, en er anderen eerst de beste vruchten van laten plukken?

Of zullen wij in de overtuiging dat het gildewezen ook weer in de wetenschappen moet opleven, ons broederlijk aaneensluiten ? om samen de beoefening der wetenschap te bevorderen, en iets tot stand te brengen dat Nederland tot eere zal gedijen !

De psychologie scheen mij sinds lang het uitgelezen veld voor zulk een proefneming.

Bijna alle vakken toch raken aan haar gebied. De rechtsgeleerde moet aan hiér zijne fundamenteelste denkbeelden

Sluiten