Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de centra voor tong en mond. Maar werken nu praktisch bij een normaal individu dit coriticale facialiscentrum en het mimisch centrum van den Thalamus elk afzonderlijk op het bulbomusculaire neuron van den facialis, of werken ze samen ?

Uit Bechterew's gevallen zou men kunnen konkludeeren, dat de cortico-bulbaire baan reguleerend en remmend op den Thalamus in kan werken. En Santé de Sanctis gaat verder, met de algemeene hypothese op te zetten, dat zij in 't normale leven altijd synergetisch arbeidt, dat m. a. w. hunne innervatie geassocieerd is, waartoe ook Dupré overhelt.

Mij was het er hier alleen om te doen : aan te toonen, dat wij bij ons probleem de hersenanatomie niet missen kunnen. De neurologen en psychiaters hebben, behalve aan de Hemiplegie, aan de Chorea-gesticulatoria en de Hemichorea, die zoo goed als zeker op storingen in den Thalamus teruggaan en aan de Hypermimie, die hoogstwaarschijnlijk op een versperring der cortico-bulbaire baan berust, kostbare aanknoopingspunten om in de algemeene erfelijkheidstheorie in te grijpen niet alleen, maar ook dé psychologische mimiek allerlei onschatbare diensten te bewijzen. Als ik toch naga wat de normale taalpsychologie aan de aphasie-leer te danken heeft, iets waarover ik met eenige zaakkennis mee mag spreken, dan waag ik het toch ook met eerbiedigen schroom: van deze mij slechts uit de verte bekende animie-leer eenzelfden vriendendienst te verwachten ....

Zoodra wij althans eindelijk eens gaan samenwerken, zoodra de wetenschappelijke wereld weer een organisch lichaam wordt.

Sluiten