Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

portret genomen worden van het gelaat en het lichaam in rust. Verder moeten nauwkeurig genoteerd worden de omstandigheden waarin de bedoelde persoon zóó heeft gedaan of gekeken. En ten slotte moet de gephotographeerde persoon tot in détails opgeven, waaraan hij op dat oogenblik heeft gedacht, wat hij in zich voelde : sober, duidelijk en waar.

Op deze wijze wordt toch elk zoo'n opname tot een volmaakte psychologische proef. -

En wie er in slagen zou, liefst van één en denzelfden persoon zoo een talrijke reeks van natuurlijke physionomieën te photographeeren, zou inderdaad een ontzaglijk verdienstelijk werk verrichten.

Want hoe vreemd het ook moge lijken: deze allereenvoudigste en meest voor de hand liggende methode is nog nooit of nergens op eenigszins breede schaal ondernomen. Wie dieper doorgedrongen is in de wetenschappelijke denkrichting van het laatst der 19e eeuw, en bedenkt, hoe kort pas de photographie in algemeen gebruik is gekomen, zal dit niet bevreemden. Maar allen die de wegen kennen, die de nieuwere psychologie in de laatste jaren is opgegaan, zullen u even beslist voorspellen, dat dit de methode der toekomst is.

ZESDE HOOFDSTUK

De phasen van het gevoel

Zoo spreken wij dus door een samenschikking van gebaren en gelaatstrekken onze oogenblikkelijke gemoedsaandoening uit tot in het fijnste geweef van hare dooreengestrengelde draden. De uitdrukking der oogen kleurt en ver-

Sluiten