Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermaak van boeren- en buitenlui, overal gebruikt wordt om de slimme schurkenstreek van Köpenick's kapitein in geuren en kleuren voor de open monden der kijkgrage menigte te ontrollen, maar voor het wetenschappelijk psychologisch onderzoek nog zoo goed als ongebruikt ligt! O zeker, ik duidde het al even aan. De experimenteele psychologie der 19de eeuw beperkte zich tot veel eenvoudiger problemen, omdat ze makkelijker onder te brengen waren in mathematische formules. Maar nu op 't oogenblik de proefondervindelijke zielkunde zich uit dien mathematischen ban begint te bevrijen, is het te voorzien, dat hierin spoedig verandering komen zal. Prof. Piek uit Praag schreef mij dat Kraepelin in zijne kliniek sedert kort met een kinematograaf aan 't observeeren is. Wie onzer psychiaters of rijke amateur-photographen volgt dit voorbeeld na ?

Als wij onze blikken nu ook even op de dierenwereld richten, blijkt weer, dat de dans geen voorrecht is van den mensch alleen. Ook het zinnelijk gevoel der dieren redundeert in hunne kop-, vlerk- en pootbeweging.

De zangvogel zwaait z'n donzige bochten van rechts naar links, van tak op twijg, naar de evenmaat van zijn tierelierend keelgeluid. Hij lokt z'n gaaike in heete geslachtsdrift, of waarschuwt z'n broeiend wijfke, of trippelt z'n fladderend gebroed vooruit op ijverig gezoek, dribbelend van de onophoudende hongerkriebeling.

Of zie in een stoeterij de veulens daar samen maar eens trantelen in het wed, uitbriezend hun moedigen lust in huppelend gestoei om daarna in springenden galop aan hun vol gevoel van onstuimige vitaliteit een uitweg te gunnen. En wilt ge behalve de aanschouwing ook nog het rhythme hooren van een dansende kudde, dan luister naar den zanger van Okeanos, zich verlustigend in Ganymedes en zijn willig volgend vee.

Sluiten