Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een vraagteeken, dan beseffen wij, hoe hiermee de psychologische oorzaak van den algemeen menschelijken vraagtoon is blootgelegd, 't Is eigenlijk niets dan een gevoelsoverdracht, gelijk we er in ons eerste deel zoovele hebben gezien. (Zie Nieuwe Taalgids. Dl. 8 blz. 88 vlgd.)

Wundt en Schmidt noteeren de gewone vraag dan ook zeer terecht als

Kondigen wij aan, dat nog iets volgen moet, maar wat eigenlijk in het vorige al aangeduid is, een citaat b.v., dan is de gedachte wel af, maar nog niet de zin; we zetten dan een dubbele punt en dalen, maar niet tot den grondtoon; dat doen we pas aan het volstrekte einde.

En daarom is de oude Gregoriaansche schoolnoteering nu zoo interessant, die dit alles in princiep reeds bevat.

Niet elk vraagteeken echter wijst op een heusche vraag.

ÔÇ×Fragesatze ohne Fragewort steigen am Schluss, Fragesatze mit Fragewort zeigen am Schluss meist eine steigendfallende Bewegung," zegt Rietsch *).

') 't Zelfde geldt van ironische vragen.

Sluiten