Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er zijn ook rhetorische vragen, die wel degelijk bedoelen een eind aan de zaak te maken l).

Welnu, bij fijn voelende komponisten vinden we nu ook de gewone vraag steeds stijgend, maar de oratorische vraag meestal dalend gemelodizeerd. Kienzl citeert hiervan reeds een voorbeeld uit 1657 van Heinrich Albert.

Vlak achter elkander komen daar een klacht in den vorm van een oratorische vraag en een heusche vraag uit weetbegeerte. Ziehier :

Dus dalend en vlak daarop :

Wagner is hier natuurlijk rijk in. Zoo komen in de 2de scène, 2de Akt van Tristanundlsoldede twee volgende passus voor, in den mond van Koning Marke :

*) Ook als een vraag met groote gemoedsrust gepaard gaat, is het einde dalend. Ziehier een naar de trillingen op de phonograaf uitgetelde notatie van Prof. Gallée. ,

Sluiten