Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die in g-mol staat en met een oktaafsprong aandringt, is bizonder scherp. Dat zien we ook aan het antwoord. De groote kwart wordt bij de bekrachtiging „waarachtig" tot een overmatige — trouwens een bevestiging met dit woordje heeft altijd iets verregaands. Het antwoord met de sext is openhartig of scherp, zonder meer. Maar de kwint is dikwijls interessant. Er ligt iets teruggehoudens in. Net of wij nog juist op tijd met onze gedachte er tusschen kwamen, om er geen openhartige sext van te maken. En zoo laat dit interval nog een klein tegenaffekt of een bijgedachte doorschemeren, soms ietwat schaamte of een vleugje van schuldbekentenis en berouw, wat in de kleine sext nog scherper uitkomt. ,«\

Toch komt ook hier evenals bij de vragen de kwint of de oktaaf met eenvoudigen nadruk voor.

Ook de septiem heeft in een bevestigend antwoord weer een twijfelkleur. Merkt men nu, dat men zóó twijfelachtig geantwoord heeft, dat de hoorder er niet mee tevreden is, dan laat men soms nog een bevestigende kwint volgen. Zelfs bij tamelijk handige leugenaars verklapt hier meestal de septiem hunne innigste overtuiging.

Sluiten