Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als wij nu onze oplettendheid naar de toondalingen richten, dan valt het ons aanstonds op, dat wij hier veel meer logische en oratorische of wel intellektueele akcenten aantreffen. Misschien dat dit met het zich verdiepen van den geest in de denkstof samenhangt. De kontemplatie is nu eenmaal niet aktief. Toondaling is dan ook in 't lesgeven en demonstreeren karakteristiek op alle demonstratieve pronomina. In

is het herhaalde d a s en auf d i e s e Art voor deze opvatting typisch. Verder valt dikwijls zoo'n daling op het hoofdwoord van den zin (terwijl dan de bijwoordjes uit zins-ekonomie veel hooger toon hebben), vooral als over het in dat hoofdwoord genoemde ding reeds vroeger gesproken is. Zooals in

Sluiten