Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op L i e b e, welke zin de samenvatting is van een heel betoog dat voorafging, 't Is alsof uit deze daling een opdieping van samenvattende herinnering spreekt.

De gevoelsdalingen moeten wij in twee soorten onderscheiden : ten eerste die van voren af aan heel laag inzet>ten, ten tweede die hoog inzetten om daarna in grootere of kleine intervallen omlaag te komen. Tot de eerste klas behooren vooral de uitingen van ironie, twijfel of ongeloof, treurigheid, ontevredenheid, neerslachtigheid, of een weigering met leedwezen. Ook nederige vragen en smeekingen worden kontinueel laag gehouden. De voorbeelden hiervan liggen voor de hand.

De tweede soort is nauw met de eerste verwant, maar gewoonlijk meer pathetisch, 't Is meestal een uitval van droeven toorn of verontwaardiging, een terechtwijzing zooals een Duitscher of een Franschman bv. op een molesteering antwoordt met

of een ontkenning

of louter verontwaardiging in

Sluiten