Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke neigingen en driften, ons hooger gemoedsleven en de evenwichtige inwerking van beide in het gevoel.

Wij vinden voor de kwaliteiten verder tegenover elkander bitter en zoet, en als parallelle tegenstellingen : rinsch en scherp zuur, lachen en weenen, glad voorhoofd en pijnlijk gerimpeld voorhoofd, schuine naar 't midden gewelfde wenkbrauwen, en naar buitenhoek rijzende wimpers, open glansrijke oogen en gesluierde troebele matte oogen, uitstaande neusgaten en afgetrokken neusvleugels, vlugge gebaren en langzame beweging, dentalen en labialen tegen gutturalen, a, ö en ai-klanken en volle open klinkers, hupsche vloeiende stembeweging en gedragen hortende klankgang, allegretto en adagio, het gebroken dur-akkoord en het dalend mol-akkoord. Mij dunkt gegevens genoeg, om met zekerheid tot 1 ij den en vreugde als eerste gevoelsdimensie te besluiten.

Eene andere tegenstelling biedt ons de verbeten trek en de slapafhangende lippen, de strakke ronde wangen en het lange gezicht, de verraste oogen en de halfslaperige oogen, de lange liggende plooien over het heele voorhoofd en het ongeteekende voorhoofd, de hals op zij en het hoofd zwak bengelend, een veerkrachtige tred en schuivende schreden, scherpe eklektieve blik en zachte blik, scherpe bewegingen en slappe bewegingen, harde stem en zachte stem, sterk gedifferenciëerde kwantiteit of intensiteit en zwakke differenciëering, groote intervallen en kleine intervallen, asymmetrie en symmetrie, de vraagtoon omhoog en derhetorische vragen, het antwoord omhoog en omlaag, hoogen laagtoon op silben zonder nadruk — genoeg weer dunkt me, om de konklusie te wettigen dat de tweede gevoelsdimensie in kracht en zwakheid of spanning en slapheid te zoeken is.

Een derde tegenstelling geeft ons de kusmond en de

Nederlandsche Kunst II fll»P' 9

Sluiten