Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

vrijheid. Een levens-strijd om menschelijke bestaans-voorwaarden en menschelijke gemeenschap.

Van de wijze waarop deze strijd gevoerd zal worden hangt haar kans van slagen af. Een nieuwe^ orde der maatschappij vereischt een nieuwe richting van den geest, een nieuw Levens-inzicht dat zich de nieuwe middelen en nieuwe vormen schept om haar doelwit te bereiken.

Wil voor de toekomst vrede duurzaam en oorlog uitgeschakeld worden, dan moet als grondbeginsel een menschelijke waardeschatting den doorslag geven.

In deze waarde-schatting is voor het militarisme geen plaats. De dienstknecht van het kapitaal en van het Imperialisme kan de hare niet zijn.

Het socialisme, d.w.z. de menschelijke gemeenschap kan niet door geweld worden opgebouwd, want geweld kweekt altijd geweld in tegenovergestelde richting. De wil tot macht moet in den wil tot kracht worden opgelost. Menschelijke over-redingskracht en menschelijke samenwerking moeten de atmosfeer scheppen waarin de menschheid herademen en zich hernieuwen kan.

G. KAPTEYN—MUYSKEN.

D e n H a a g, 28 Maart 1918.

Sluiten