Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT EENE LEVENSKUNST.

(Overgenomen uit de XXe Eeuw, van November 1905.)

„Ils n'avaient pas trouvé la formule de „leur sensation." MAX MULLER.

„Nul main ne nous dirige, nul Geil ne „voit pour nous; le gouvernail est brisé „depuis longtemps ou plutót il.n'y en a „jamais eu, il est a faire, c'est une grande „tache, et c'est notre tache."

JEAN MARIE GUYAU.

„In the later part of last Century we „looked upon Creation as a proces of Ma„chinery; to day we look upon it as an „Art." EDWARD CARPENTER.

Een groot Verlangen gaat door onzen tijd; een Verlangen naar vaststelling, naar juiste formuleering der nieuwe geestelijke steunpunten, welke zijn af te leiden uit den sterken ontwikkelingsgang van het menschelijk' voelen en denken der laatste eeuw.

Deze drang naar bevestiging van nieuwe idealen, levenswaarden, deze drang tot opbouw is het eigenaardig erfdeel der jongste generatie. Het is het probleem' der problemen, dat in elk ander probleem opduikt; het is de vraag der vragen, die den denkenden mensch Ontrusten; het is het centraal belangpunt, waaromheen alle andere belangen zich scharen.

Noem 'het wat ge wilt: religie, levensleer, ethiek, (in elk dier benamingen schuilt iets van datgene waarnaar gezocht wordt), maar begrijp, dat waar het om gaat, het Allerhoogste, het Heiligst is wat de mensch kan bezitten: de eeuwige welbron, waaruit zijn levenskracht onspringt, de geestelijke grondslag van het voelen en 'denken, dat hem tot handelen zal aansporen.

Naast de worsteling tot regeling, tot beheer sching van de materieele toestanden, plaatst zich in steeds bepaalder vormen, de

Sluiten